فیلتر ماسک spasciani چهار حالته A2B2E2K2

مشخصات فیلتر 4 حالته اسپاسیانی:

  • کاربرد فیلتر ماسک تمام صورت و نیم صورت
  • وزن مناسب
  • مطابق استاندارد CE
  • مقدار مقاومت تنفسی در این ماسک کمتر از ماسک هم مدل سه حالته ترکیبی می باشد.
  • مدت زمان تحمل در این ماسک بیشتر از ماسک هم مدل دو حالته می باشد.
  • از این فیلتر در جایی که اکسیژن کمتر از ۱۷% در حجم و در حضور گازهای متفاوت، ذرات، گرد و غبار است توصیه نمی شود و این یکی از محدودیت های این فیلتر می باشد.
  • این فیلتر جاذب ذرات نیست.
  • برای انوع خاصی از ماسک ها که در بالا ذکر شد قابل استفاده است.