ریل سی چنل – ریل بست براکت (ریل تئوفیکس)

مشخصات سی چنل

  • جنس: گالوانیزه گرم
  • سایز سی چنل 41 * 41
  • کاربرد: نگهداری و مدیریت کابل و نصب لوله های برق
  • تولید شده در ضخامت های 2 و 2.5 میلی متر