ساق بند جوشکاری (گتر) چرمی

  • چرم گاوی
  • دور دوزی شده
  • محافظت از پا و کفش
  • مقاوم در برابر حرارت و ذرات فلزات